یه روش برای یاد گرفتن جدول ضرب اون ستون آخرش که هممون به سختی حفظش کردیم
اگه خوب یاد گرفتین برام دست بزنین s31.gif


یگانه
یگانه
01 مرداد 91, 08:46

چه باحالs31.gif

منیژه
منیژه
01 مرداد 91, 08:46

یاد گرفتی یگانه؟؟؟

عشقالگر!
عشقالگر!
01 مرداد 91, 08:54

-81-

عشقالگر!
عشقالگر!
01 مرداد 91, 08:54

چرا دست نمیزنه پ؟

منیژه
منیژه
01 مرداد 91, 08:55

میدونم میخواستی برام دست بزنی آقا سید حمید
خواهش میکنم قابل نداشت

منیژه
منیژه
01 مرداد 91, 08:55

آکولاداشم بنویس

عشقالگر!
عشقالگر!
01 مرداد 91, 08:59

آهان!

مرضیه
مرضیه
01 مرداد 91, 10:46

خیلی جالب بود.
ممنون خانم فاتحی.من نمی تونم از این شکلک ها بگذارم.ولی براتون دست زدم.

سعیده  ترابی
سعیده ترابی
02 مرداد 91, 02:52

امان ار این جدول ضرب منکه هنوزم یادم میره همش
s2_6.gif

منیژه
منیژه
02 مرداد 91, 02:59

خواهش میکنم فاطمه جان
اگه زیاد باهاش کار نداری به خودت زحمت نده سعیده با چوب کبریت حساب کن

منیژه
منیژه
02 مرداد 91, 02:59

s31.gif

سعیده  ترابی
سعیده ترابی
02 مرداد 91, 03:17

اره یه روشایی بلدم لنگ نمونم ولی یه جاهایی حسابی ابروم میره s2_18.gif